Danmarks klimaregnskab – ikke så godt som vi tror!

Vi er slet ikke så klimavenlige og CO2-neutrale, som vi nogen gange tror! Udenlandske forskere kritiserer vores måde at opgøre klimaregnskabet på. For nærmest halvdelen af vores grønne energi kommer fra afbrænding af træ (biomasse), hvor mange har et indtryk af at...

Gør din virksomhed nok?

Tal fra Danmarks Statistik viser heldigvis, at det generelt går fremad på en lang række områder i Danmark. CO2-forbruget har været faldende i nærmest 15 år, der er kommet mange gode initiativer og løsninger, der begrænser spild og sænker CO2-forbruget. Spørgsmålet er...