Vi er slet ikke så klimavenlige og CO2-neutrale, som vi nogen gange tror! Udenlandske forskere kritiserer vores måde at opgøre klimaregnskabet på.

For nærmest halvdelen af vores grønne energi kommer fra afbrænding af træ (biomasse), hvor mange har et indtryk af at vindmøller udgør en langt større andel, end det er tilfældet.

Det må derfor være tid til selvindsigt for både virksomheder og ikke mindst i Statsministeriet, hvor dagsordenen ofte er mere politisk, end hvad der er bedst for Danmark.

Gennemskuelighed er altafgørende

For særligt i disse tider er gennemskueligheden afgørende for, at vi når de opsatte klimamål og får flyttet os fremad, i tide. Inden det er for sent! Gennemskueligheden vil samtidig bidrage til større oplysning i befolkningen, hvor man må antage at folk gør mere, når de ved det er ekstra påkrævet.

Og hvor befolkningen må forventes at lægge endnu større pres på politikerne, når de ved hvordan det reelt hænger sammen.

Her et indblik i hvordan klimaregnskabet i Danmark så ud i 2017 ifølge TV2.

Danmarks Klimaregnskab 2017

Danmarks klimaregnskab

Til netop TV2 har William Moomaw fra FN’s klimapanel udtalt sig meget kritisk over opgørelsen, som han sammenligner med, hvis man snød med bogføringen. Dertil er Danmark kendt for et troværdigt land, der går meget op i fakta, men den må bestemt have lidt et knæk med den måde tallene er opgjort på, hos udenlandske iagttagere.

Afbrænding af træ er ikke længere CO2-neutralt

Årsagen til kritikken skal findes i, at afbrænding af træ ikke længere regnes for CO2-neutralt blandt forskere, ligesom det var tilfældet i 1990’erne. Danske politikere har dog fortsat gjort brug af denne “regel” i deres opgørelse.

Delte meninger

Det skal til sidst nævnes, at der generelt er delte meninger og uenighed blandt forskere og interessenter, både danske og udenlandske, og det er ikke helt skidt at få energi fra afbrænding af biomasse. Skovforeningen har meldt ud, at træerne indregnes i klimaregnskabet når de fældes, hvorfor de ikke bør indgå dobbelt, og ser derfor mere positivt på hvordan træerne indregnes. Se mere her.

Uanset hvad matcher ovenstående tal bare ikke vores internationale image og omdømme, at reelt kun 32,7 % er vedvarende energi, når vi ofte får det til at fremstå langt mere positivt.