Tal fra Danmarks Statistik viser heldigvis, at det generelt går fremad på en lang række områder i Danmark. CO2-forbruget har været faldende i nærmest 15 år, der er kommet mange gode initiativer og løsninger, der begrænser spild og sænker CO2-forbruget.

Spørgsmålet er bare om det går hurtigt nok, til at vi når klimamålene? Og om din virksomhed gør nok? For fremgang er ikke et succeskriterium, vi bør alle være mere ambitiøse end det!

Klimamålene i 2030

Klima og naturAktuelt er det store mål for Regeringen og Danmark som helhed, klimamålene 2030, der indebærer følgende punkter:

  • 43% reduktion fra de store CO2 udledere, som kraftværker og olie-gassektoren
  • 30% reduktion fra byggeri, landbrug og transport
  • Mindst 27% vedvarende energi i 2030
  • Mindst 27% energieffektivitet

Kilde: Energistyrelsen

Det er mange eksperter og meninger om, hvor vidt det er realistisk at nå dem, men der lader til at være konsensus omkring at vi har travlt. Rigtig travlt. For selvom tallene går i den rigtige retning, sker det ikke så hurtigt som forventet.

Mange virksomheder, både danske og internationale, er samtidig begyndt at brande sig på at være miljøvenlige. Det er bestemt positivt det er blevet populært og en beslutningsparameter hos forbrugeren, for det er med til at presse virksomhederne i den rigtige retning.

Danmark er helt sikkert et foregangsland på mange områder, og mange danske virksomheder gør det godt, særligt dem med klare og ambitiøse klimamål. Men det evige spørgsmål bør være om din virksomhed gør nok, om de opsatte mål og initiativer er ambitiøse nok.

Tallene viser i hvert fald med al tydelighed, at danske virksomheder samlet set, ikke kan følge med de opsatte klimamål.

Er reguleringer påkrævet?

En af de store overvejelser hos Støt Klimaet er, om det kræver reguleringer og tilpasninger af loven i Danmark og EU, for at presse samtlige virksomheder til at gøre en tilstrækkelig indsats for at begrænse udslippet. Det er heller ikke sjovt at gøre en stor indsats, hvis ens to største konkurrenter nærmest gør ingenting.

Indtil videre kan alle danske virksomheder ikke gøre andet, end at være et forbillede i Europa, og på den måde bidrage til at udviklingen går i den rigtige retning.